HABER PORTALI
Site Slogan

Ruhsata aykırı çalışan müteahhite “yetki belgesi” iptali

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  çıkartılan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli  Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, 2012 yılından itibaren 3194 sayılı İmar  Kanunu’na tabi bütün yapıların, bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa  edilmesi ve her müteahhidin “Yetki Belgesi Numarası” alması zorunluluğu  bulunuyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, 2012- 2017 yılları arasında 410 bin müteahhide  yetki belgesi numarası verildi.

Yetki belgesi numarası verdikten sonra da firmaların faaliyetlerini  düzenli olarak denetim altında tutan Bakanlık, firmaların, yapım işinin ruhsata  ve ruhsata ekli etüt ve projelere aykırı gerçekleştirilmesi ve verilen süre  içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl, aykırı olarak gerçekleştirilen  imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde ise on yıl süreyle yetki  belgesi numaralarını iptal edebiliyor.

Buna göre, Bakanlıkça 2017’de yapılan denetimler sonucu, 900 firmanın  yetki belge numarası iptal edildi.

562 KİŞİYE “MÜTEAHHİTLİK KARNESİ” VERİLDİ

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2011-2017 arasında 562  gerçek ve tüzel kişiye “Müteahhitlik Karnesi” düzenlenirken, Türkiye’yi yurt  dışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını  sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere 2017’ye kadar 337 gerçek ve tüzel  kişiye de “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi” verildi.

Bakanlık tarafından ayrıca taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve  firmalara yurt dışında üstlendikleri taahhütlerini tamamlayabilmeleri için en  fazla bir yıl süreli ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle Yurtdışı Geçici  Müteahhitlik Belgesi de veriliyor. Bakanlıkça 2011-2017 arasında 480 gerçek ve  tüzel kişi için “Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi” düzenlendi.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.